NASDAQ OMX BÖRSEN

STOCKHOLM 20170705 Genrebilder på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610