UTRIKESDEPARTEMENTET

STOCKHOLM 20070118 Utrikesdepartementet, UD, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Till höger ryttarstatyn, "Gustav II Adolf" av Pierre H L'Archeveque Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180