STOCKHOLM 1950-10-18 ORIGINALBILDTEXT: Vid en gripande sorgehögtid på katolska kyrkogården jordfästes och gravsattes på onsdagen de svenska zigenarnas hövding Johan Dimitri Taikon. En liten tätt sammanhållen grupp av zigenare, ett sextiotal personer, följde den döde till graven först under fullständig tystnad och därefter utbristande i höga klagoskrin. Foto: SvD / TT / kod 11014