SNABBTEST COVID-19 ( SARS-CoV-2 )

MALMÖ 2022-01-09 Ett negativt indikerande test framför en rad med använda snabbtester för Covid-19 ( SARS-CoV-2 ). Snabbtesten är antigentest som ger utslag för proteiner som finns i coronavirusets inre skal. Skillnaden i känslighet är stor jämfört med PCR-test, som används för att upptäcka en unik del av virusets arvsmassa, RNA. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090