HISTORISKEBILDER

Oslo 19501026. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen er sluttført en onsdag, men resultatet ble ikke offentliggjort før dagen etter. Her er f.v.: redaktør Thorsvik i Arbeidsgiverforeningen, programsekretær Hartvig Kiran i NRK, og på andre siden av bordet redaktør Alfred Skar, LO, og statsministerens sekretær, Kai Knudsen. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell