FÖRSLAG ÖSTERLEDEN

STOCKHOLM 1950-10-01. Arkitekt David Helldén (tv) och civilingenjör Per Olow Klevemark, på Solliden på Skansen, visar upp ett fotomontage med sitt förslag om en ny Österled. Förslaget vann i den internationella tävlingen som lockade 178 förslag, förslagen ställs ut i Skansens utställningshall. Foto: DN / TT / Kod: 192 **SvD OUT**