Elbil-avgift

Oslo 20171012. I Statsbudsjettet for 2018 foreslås det å innføre en engangsavgift for elbiler.Avgiften vil særlig ramme tyngre elbiler som Tesla, som kan få en engangsavgift opp mot 70.000 kroner, mens lettere elbiler får en avgift på rundt 7.000 kroner. Foto: Erik Johansen / NTB