KARIN STENLAND-JUNKER

ARKIV 19681130 Karin Stensland-Junker, porträtt 1968, Karin blev fil lic i psykologi 1969 och doktorerade 1972 med en avhandling om en ny metod för hörselundersökning vid barnavårdscentralerna. Foto: Sven Åsberg / SCANPIX / Kod: 190