THE BODY SHOP

STOCKHOLM 20230104 Skylt The Body Shop. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430