historiskebilder

OSLO 19630830 I april 1963 vedtok parlamentet i Sør-Afrika nye drastiske apartheid-lover, som gjorde gapet mellom fargede og hvites rettigheter ennå større. Det kom til demonstrasjoner mot regimet over hele verden. De nordiske utenriksministre avslo en invitasjon fra Sør-Afrika om et 10 dagers besøk for å få innblikk i forholdene. Her samles underskrifter mot apartheidregimet i Studenterlunden i Oslo. Tekst på stand"Nå gjelder det Syd Vest Afrika" Foto: NTB / Scanpix