GAHRTON OCH GILLBERG

19820819 - Per Gahrton (mp) och Björn Gillberg (kds) i debatt 1982. Foto: Ingvar Andersson Code: 3 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN