ARKIVFYND 276- 19501025- Förvånad. Foto: Bertil Stilling Kod: 40 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN