GOVERNMENT ARTURO UMBERTO ILLIA PRESIDENT SMOKING OUTSIZED PIPE IN CORDOBA, ARGENTINA ; 16 AUGUST 1963