INSTÄLLDA TÅG

STOCKHOLM 20200129 På grund av stort sjukdomsbortfall bland personalen på trafikledningen Stockholm under coronapandemin har Trafikverket fattat beslutet att ställa in omkring hälften av all tågtrafik genom Stockholm. Informationstavlor på Stockholms central. Foto: Johan Jeppsson / TT / kod 10730