71722

©SCANPIX SWEDEN, 1999-05-21. Storbrand i ett villaområde i Träkvista, Ekerö. Flera brandkårer från stockholmsområdet deltog i släckningsarbetet. Totalt fem hus berördes av branden. Bilden: Brandman med brandspruta på ett tak i tät rök. Foto: Björn Wanhatalo/SCANPIX Code: 71722