20360

©SCANPIX SWEDEN, 1950-10-03. Tunnelbanans invigning i Stockholm. Stockolmarma tog söndagen i anspråk för att provåka och här ses trafikanterna äntra nyheten på Skanstullsstationen. Foto: SCANPIX Code: 20360