50140

©SCANPIX SWEDEN 20040119 Sälen. Folk och försvars rikskonferens 2004. Bilden: Kvinnor i Försvarsutskottet kräver nolltolerans mot sexuella trakasserier inom försvarsmakten. Tone Tingsgård överlämnade ett uppdrag åt försvarsminister Leni Björklund att arbeta för ett bättre klimat inom försvaret. Foto Ulf Palm / SCANPIX Code 50140