30072

©SCANPIX SWEDEN 20040119 Stockholm. Köldlaboratorium på Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Margareta Hansson och Ulf Jonsell undersöker isprover från Dronning Maud Land på Antarktis. Borrkärnan är ca 1500 år gammal och kommer från 129 meters djup. Foto Jurek Holzer / SvD / SCANPIX Code 30072