Oslo 19501024. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen. Partene møttes til drøftelser i Riksmeklingsmannens lokaler. Statsminister Einar Gerhardsen var til stede, og her snakker han til formann Christian Erlandsen i N.A.F. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell