Oslo 19501025. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen. Partene møttes til det avgjørende møtet, som var lagt til N.A.F.s hovedkvarter i Glitnegården. Her kommer arbeidsgivernes forhandlere med direktør Christian Erlandsen (t.h.) og direktør Ring Amundsen i spissen. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell