Oslo 19501024. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen. Partene møttes til drøftelser i Riksmeklingsmannens lokaler. Pressefotografer i møterommet før møtet begynner Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell