Oslo 19501018. Fire døgn i spenning Landsorganisasjonens representantskap sitter sammen i møte for å drøfte situasjonen etter at levekostnadsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå hadde vist en stigning over den røde strek som de to hovedorganisasjonene LO og Norsk Arbeidsgiverforening var blitt enige om skulle danne grunnlaget for forhandlinger dersom en av partene krevde det. Representantskapsmøtet vedtok å reise krav om kompensasjon for prisstigningen. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell