Oslo 19501024. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene, Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen. Partene møttes til drøftelser i Riksmeklingsmannens lokaler. Konrad Nordahl, LO (t.v.), og Christian Erlandsen, N.A.F., veksler et par ord før de går hver til sitt særmøte. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell