Oslo 19501025. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening om kompensasjon for prisstigningen. Direktør Christian Erlandsen på vei til til statsministeren for å avlegge rapport om forhandlingene. En journalist er på pletten. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell