Oslo 19501023. Fire døgn i spenning Forhandlinger mellom de to hovedorganisasjonene LO og Norsk Arbeidsgiverforening, om kompensasjon for prisstigningen etter at levekostnadsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå hadde vist en stigning over den røde strek som de to hovedorganisasjonene var blitt enige om skulle danne grunnlaget for forhandlinger. Dersom en av partene krevde det. Det første møtet ble holdt i statsrådssalen, Victoria terrasse. Pressefolk som var møtt frem fikk lite informasjon om hva som skjedde, så her er det en av journalistene som prøver å lytte gjennom dørsprekken. Foto: Sverre A. Børretzen / Arne Kjus / Aktuell