60147

JäMTLAND 20040113I Mus-Olles museum i Ytterån finns 150 000 olika föremål.Foto: Ralf Bergman / Reportageteam i Norrland / SCANPIXCode 60147***BETALBILD***