60147

SUNDSVALLTvå pojkar leker i snön. En hoppar från en snövall Foto: Ralf Bergman / Reportageteam i Norrland / SCANPIXcode 60147***BETALBILD***