Ramnefjellet, Lovatnet i Nordfjord 19360913. Natten mellom 14 og 15 januar i 1905 ble halvparten av de 122 som bodde i grendene Bødal og Nesdal ved Lovatnet drept i den første store, kjente rasulykken i Loen i Nordfjord. Den gang tok det to dager før tragedien kom på trykk i Oslo-avisene, en stor kontrast mot medieoppslagene etter flodbølgekatastrofen i julehelgen. Ingen bilder finnes fra ulykken, dette bildet er fra 13. september, 1936, da 74 mennesker omkom etter at Ramnefjellet på vestsiden av Lovatnet i Nordfjord raste ut. Arkivfoto: SCANPIX