Oslo 1982-08: SOLIDARITET - DEMONSTRASJON I OSLO. Støttedemonstrasjon i Oslo for den polske fagbevegelsen Solidarinosc (Solidaritet) på 2-årsdagen for opprettelsen av Solidarinosc, 30. august 1982. FOTO: Inge Gjellesvik / NTB / SCANPIX