Oslo 19621117. Kjente kvinner tester piper spesiallaget for kvinner. En norsk pipefabrikk vil i år legge ut til salg av piper til kvinner. Utenriksminiterens frue Aase Lange tror det må en ganske stor tilvennoingsprosess til. Det er enklere og lettere med sigarett. Her med en røyksky over ansiktet. Hennes dom var: Jeg skal forsøke med dame-pipene. Foto: Ivar Storløkken Aktuell / Scanpix