Oslo 12. januar 1963. Norsk Rikskringkasting holder til i kummerlige lokaler og det er trangt om plassen. Her fra rommet for registrering og katalogisering av film. Fire damer arbeider her, og de hevder kategorisk at alt ligger der det skal. Foto: Aage Storløkken / Aktuell / SCANPIX