Bergen 19820815. Skytterkongen 1982 het Arne Strendo og er fra Hadding Skytterlag i Ål. Foto: NTB-arkiv / SCANPIX