Kristiansand 196811. Formann i næringslivsorganisasjonen Libertas, høyesterettsadvokat Johan Hjort, reiser rundt i landet og propaganderer for frihet i sin alminnelighet og næringsfrihet i særdeleshet. Foto Aage Storløkken / Aktuell / SCANPIX