SVERIGE 21JUNI1999 - Samvaron med andra är A och O i husvagnslivet. DN Bostad har träffat säsongscampare på Öland som själva utser sina grannar. Foto: Hans Runesson Code: 362 *****F-bild***** COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN