991225 CHOCKADE GRANNAR. FAMILJEN VAR OVANLIGT SKÖTSAM OCH ATT DET SOM HÄNT ÄR OFÖRKLARLIGT, SÄGER GRANNARNA ARNE OCH SONJA LINDGREN. DE BESÖKTE KYRKAN VARJE VECKA OCH VAR MYCKET TREVLIGA FOTO: TOMMY PEDERSEN CODE: 36 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN