KOLMILA

FRANKFURT 19820831 - En man jobbar vid en kolmila för att framställa träkol Foto: DPA Kod: 408 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN