MORD

** EMBARGO HELSINGBORGS DAGBLAD SKÅNSKA DAGBLADET METRO MALMÖ OUT ** HELSINGBORG 040119 PÅ Hallandsåsen har två flickor, 18 år mördats och dumpats efter motorvägen. Här är det några skolkamrater på platsen där kropparna hittades pch lägger blommor precis utanför polisavspärrningen. Foto Lars Dareberg/SDS Kod: 680 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN