JAN LIDEN

ARKIV odaterat porträtt från Föreningssparbanken på deras nya VD, Jan Lidén. Han är en långvägare inom banken som nu får ett rejält lönelyft. Hans årslön blir 6,5 miljoner kronor, plus pensionsavsättningar på 3,5 miljoner om året. Föreningssparbankens styrelse valde att satsa på en denna interna kraft som ersättare till Birgitta Johansson-Hedberg. Foto: FSB handout Kod: 200 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN