JAN LIDÉN

20040121 - Jan Lidén, ny vd för Föreningssparbanken Foto: Jonas Lindkvist Kod: 3000 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN