EUROSEDEL

ARKIV 040121 - Euron är den gemensamma valutan för de länder som deltar i valutaunionen. Sverige finns med på sedeln, men är inte med i valutaunionen. Foto: Mikael Sjöberg Kod 76014 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN