SARA LIDMAN

ÖDSMÅL 1987-10-21 Sara Lidman deltog i "trädkramarnas" demonstration i Ödsmål. Här förs hon bort av polis. Foto: Tommy Svensson kod 61 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN