GÄSS

ARKIV 040121 - Sädgäss och bläsgäss vilar ute på fälten där de känner sig relativt säkra, Fyledalen Skåne. Foto: Göran Gustafson Kod 15080 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN