19630111Jan Malmsjö med makan Lena och två-åriga dottern Magdalena.Foto: SCANPIX kod 20360***BETALBILD***