HÖGBY FYR

ÖLAND 1996-05-22Högby fyr är en viktig ljuspunkt på nordöstra ÖlandFoto: Tore Hagman / SCANPIX / 11123