Göran von Otter

ARKIVBILD 1982 Göran von Otter pensionerad minister och legationssekreterare i Berlin under andra världskriget.