VÄDERSTAD - TRAFIK VÄDER

VÄDERSTAD 20120406 Oväder under långfredagen. Trafik i snöovädret på motorvägen E4:an i höjd med Väderstad. Foto Jessica Yngve / SCANPIX / Kod 71935 **OUT Östgöta Correspondenten, Norrköpings Tidningar** ***BETALBILD***