CALAISA

Malmö 2012-04-10 Malmögrupppen Calaisa släpper ett nytt album. På bild från vänster: Lisa Troedsson, Anna Törnquist, Malin Törnquist och Caisa Troedsson. Foto David Neman / Sydsvenskan / SCANPIX **OUT Kvällsposten, Skånska Dagbladet, Metro Skåne** ***BETALBILD***