SVENSKA KONSULATET I LENINGRAD UTRYMS

Orig. bildtext... SVENSKA KONSULATET I LENINGRAD UTRYMT. Svenske konsuln i Leningrad, Erik Lundberg, anlände till Stockholm på måndagen. Samtidigt kommo packlårarna, som innehöllo konsulatets möbler och övriga egendom. På vår bild ses några man från Freys express ta hand om en dyrbar tavla, som ingick i flyttgodset, vilket tills vidare kommer att förvaras i Arvfurstens Palats. Anm. Flyttkarlar Ömtåligt CD379 sites: STOCKHOLM;SVERIGE