RASET I SURTE

Orig. bildtext... KATASTROFEN I SURTE Husen lutar åt alla håll i Surte. På bilden ses hur marken sjunkit undan och att stora sprickor bildats i marken. Anm. Hus CD476 sites: SVERIGE;SURTE