RASEN I SURTE

Orig. bildtext... KATASTROFEN I SURTE Här ses en flygbild över katastrofområdet. Bilden godkänd för publicering av försvarsstaben. Anm. Göta älv Lera Ras sites: SVERIGE;VÄSTERGÖTLAND;SURTE